Bản tin
Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2017 về Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2017 về Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

Đảng ủy Sở Nội vụ đã triển khai Kế hoạch 42-KH/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 106
Năm 2020 : 2.094